Mystical Adventures for Kids - Activity Crusades - böcker (9780228219064) Bokhandel
Flugzeuge Malbuch 1 - Nick Snels - böcker (9781514161173) Bokhandel

”Jag har totalt förändrat mitt förhållande till kroppen”

The Story of King Lion - Sibylle von Olfers - böcker (9780863159497) Bokhandel

I vårt samhälle syns tjocka personer mest i media när det vankas viktnedgång eller larmrapporter. Fördomarna och föreställningarna kring den tjocka kroppen är många. Det vill den kroppspositiva rörelsen ändra på. Efter ett gäng år och många tongivande röster märks små men tydliga framsteg. Jessica Johansson har träffat Karin ”Kajjan” Andersson.

The Three Billy Goats Gruff - - böcker (9781869559472) Bokhandel

Menar du en existentialistiskt upprorisk motståndskabaré?

Super Mom Blank Lined Notebook Journal Diary Composition Notepad 120 Pages 6x9 Paperback Mother Grandmother svart and vit - Sasha Drobber - böcker (9781797590301) Bokhandel

Det uopnaaelige maal for Kritiken er ikke at have Ret, at blive læst, at skrive godt. Konsten er: ikke at blive misforstaaet. (Henningsen 1927, 31)

Veronika Gustafson har varit på motståndskabaret.

Notebook Composition Paper Composition College Ruled Notebooks 120 Pages Large Print Journals Wonderful Boxing Ring Illuminated Sports Area - Noteba Recody - böcker (9781794330733) Bokhandel

Autism för nybörjare

Autism awareness month har utropats av amerikanska handikapporganisationer. Man hoppas kunna höja medvetenheten om att det finns människor bland oss som på vissa plan fungerar fundamentalt annorlunda än majoriteten i den neurotypiska världen. Jerker Jansson har i praktiken en fot i båda världarna och vill försöka ge en möjlighet till förståelse för hur det känns